Dommerliste Oppdalsutstillinga 2023

Reservedommere: Alle dommere er å anse som reservedommere

for alle raser de er autorisert for.