Dommerliste Oppdalsutstillinga 2023

Dommerliste Lørdag 12.08.23

Dommerliste Søndag 13.08.23

Reservedommere: Alle dommere er å anse som reservedommere

for alle raser de er autorisert for.