Fotograf: Silje Hatlen

her vises trenes det på å samle lina rett