Oppdalsutstillinga 2021

omfatter flere atskilte arrangementer.

På grunn av koronapandemien er arrangementene ikke åpne for publikum.

Har du luftveissymtomer eller er i karantene/isolat ifm. Covid 19, kan du ikke delta på arrangementet .

Husk god håndhygiene og hold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere.

Skulle du bli syk og få påvist COVID-19 etter at du har deltatt på et av våre arrangementer under Oppdalsutstillinga 2021 ber vi deg umiddelbart gi beskjed til arrangementsansvarlig Lillian Fossum på tlf. 90111024 eller på epost oppdalhundeklubb@gmail.com slik at vi får varslet andre deltakere.

 Oppdalsutstillinga helgen 25. og 26. September 2021

Tidspunktet angitt på katalognummeret viser tidspunktet du kan ankomme arrangementet. Bedømmingen vil starte tidligst ½ time etter oppmøtetidspunktet angitt på katalognummeret

Gå direkte til det området der ringen du skal stille hund i befinner seg. Skal du stille hund i flere områder, må du sjekke ut av ditt første område, for så å sjekke inn i det neste.

Alle områder har egen inngang og utgang. Følg vaktenes anvisninger.

 

OBS! DOMMERENDRINGER! Pga. veldig høyt antall påmeldte er det dommerendringer. SE PM.

Alle finaler går i sone 1, ca. kl. 15.00

Lørdag 25. September 2021 Merk! – Bedømmelsen i ringen starter 30 minutter etter oppmøtetid.

ALLE MÅ FORLATE OMRÅDET SÅ FORT RASEN ER FERDIG BEDØMT, MED UNNTAK AV BIR VINNENDE HUNDER.  GRUPPENE STARTER CA KL. 15.00. I SONE 1.

Arrangement 1

Sone 1

Kl. 08.30-11.30

Ring 1 og 2

Arrangement 2

Sone 2

Kl. 08.30-11.30

Ring 3, 4,5 og 6

Arrangement 3

Sone 3

Kl. 08.30-11.30

Ring 7, 8 og 9

Arrangement 4

Sone 4

Kl. 08.30-11.30

Ring 10 og 11

Arrangement 5

Sone 1

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 1 og 2

Arrangement 6

Sone 2

Kl. 12.00- ca.15.00

Ring 3, 4, 5 og 6

Arrangement 7

Sone 3

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 7, 8 og 9

Arrangement 8

Sone 4

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 10 og 11

Arrangement 9

Sone 5

Kl. 10.00- ca 14.00

Ring 12 (LP-ring)

 

 

 

Søndag 26. September 2021 Merk! – Bedømmelsen i ringen starter 30 minutter etter oppmøtetid.

ALLE MÅ FORLATE OMRÅDET SÅ FORT RASEN ER FERDIG BEDØMT, MED UNNTAK AV BIR VINNENDE HUNDER.  GRUPPENE STARTER CA KL. 15.00. I SONE 1.

Arrangement 1

Sone 1

Kl. 08.30-11.30

Ring 1 og 2

Arrangement 2

Sone 2

Kl. 08.30-11.30

Ring 3, 4, 5 og 6

Arrangement 3

Sone 3

Kl. 08.30-11.30

Ring 7, 8 og 9

Arrangement 4

Sone 4

Kl. 08.30-11.30

Ring 10 og 11

Arrangement 5

Sone 1

Kl.12.00- ca.15.00

Ring 1 og 2

Arrangement 6

Sone 2

Kl. 12.00- ca.15.00

Ring 3, 4, 5 og 6

Arrangement 7

Sone 3

Kl. 12.00- ca.15.00

Ring 7, 8 og 9

Arrangement 8

Sone 4

Kl. 12.00- ca.15.00

Ring 10 og 11

Arrangement 9

Sone 5

Kl. 10.00- ca.14.00

Ring 12 (LP-ring)

 

Som deltaker har du kun anledning til å være til stede på det arrangementet og i den sonen som din hund/hunder er påmeldt til. Tidspunktet angitt på katalognummeret viser tidspunktet du kan ankomme arrangementet. Bedømmingen vil starte tidligst ½ time etter oppmøtetidspunktet angitt på katalognummeret. Når din rase er ferdig bedømt, ber vi om at du forlater arrangementet så snart som mulig. Hunder som oppnår premiegrad «Very good» , skal ikke plasseres i konkurranseklasse.

Det er åpen kiosk inne på skytterhuset, hvor du også kan henvende deg ved spørsmål eller om du ønsker å kjøpe rosetter og hente premier.

 Katalog med oversikt over deltakende hunder vil bli publisert elektronisk på oppdalhundeklubb.com.

 Det vil være tilgang til toalett i tilknytning til alle arrangementene. Disse vil bli rengjort regelmessig.

 Telt kan settes opp på anvist plass, men kan ikke settes opp før du kan ankommer arrangementet   (½ time før bedømming) og må tas ned når din rase er ferdig bedømt. Telt som eventuelt settes opp dagen før eller blir stående igjen vil bli fjernet på eiers risiko og regning. Det vil være begrenset mulighet til å sette opp telt, men vi tilrettelegger så godt det lar seg gjøre.

 

Adresse: Orkelsjøvegen 30, 7340 Oppdal, Oppdal Skytterhus. Utstillingen blir skiltet fra E6 nor for Oppdal sentrum.

Obs – obs! Oppsatte sperrebånd skal ikke krysses, blir det gjort, risikerer du å ikke få stille hund, eller premiering kan bli strøket.

Nattparkeringen ligger ved Oppdal curlinghall, og skal være forhåndsbestilt. Det er ikke mulighet for drop in. Det skal parkeres på oppmerkede plasser og det skal holdes minst 3 m avstand til nærmeste bil/vogn.