Forslag fra valgkomiteen til årsmøtet 28/02-12017

Valgkomiteen har bestått av: Liv Unni Gunnes (leder), Brit Mari Moen og Karin M Bakk (vara).

Leder: Lillian Fossum velges for 2 år 2017 -2019

Sekretær: Kjersti Riise velges for 1 år 2017-2018

Kasserer: Lene Skjønsberg velges for 2 år 2017-2019

Styremedlem: Bente Lund velges for 2 år 2017-2019

Varamedlem: Signe Britt Kjosaas velges for 1 år 2017 -2018

Tove N Isbrekken velges for 1 år 2017 -2018

Vara revisor : Rune Morten Myrhaug velges for 1 år 2017 -2018

Valgkomite:

Leder: Maiken Nordheim velges for 2 år 2017 -2019

Medl: Gunn M Lorenzen velges for 2 år 2017-2019

Vara til valgkomite: vakant velges for 1 år 2017 -2018

 

Forslag fra valgkomiteen til styret

Aktivitetskomiteen: Lene Skjønsberg velges for 2 år 2017 -2019

Erik Gunnar Fagerhaug velges for 2 år 2017 -2019

Utstillingskomiteen: Tuva Moen velges for 2 år 2017 -2019

Miriam Nordhus velges for 2 år 2017-2019

Anja E Breen velges for 2 år 2017 -2019