INNKALLING TIL ÅRSMØTE
OPPDAL HUNDEKLUBB
17 mars 2020 kl 19.oo, Prestmoen

Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Fastsette medlemskontingenten
6. Valg
7. Innkomne forslag

Årsmøte heves.

Velkommen!
Styret

Dersom du ønsker fullstendige årsmøtepapirer ta kontakt med leder på mail kjerstirii@hotmail.com eller telefon 90 52 90 18.

Frist for innkomne forslag og valg er 11.02.20

Valg 2020

Nestleder: Gunda A Kosberg 2 år 
Sekretær Magnhild B Mosand 2 år
Vara: Sissel Haaven 1 år
Inge Mosand 1 år

Revisor: Jarle Jonassen 2 år
Vara: Vakant 1 år

Valgkomite: Sissel Haaven 2 år
Vara: Lillian Fossum 1 år

Vi vil gjerne ha forslag til utstillingskomite og aktivitetsgruppa også. Selv om de ikke velges av årsmøte.