INNKALLING TIL ÅRSMØTE

OPPDAL HUNDEKLUBB

23.MARS 2021 kl. 19.00

 

Hvor og hvordan vil bli bestemt uka før. P.g.a covid-19

 

Saksliste:

1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen,

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

3. Årsmelding.

 

4. Regnskap.

 

5. Valg

 

6. Innkomne forslag.

 

Årsmøtet heves

 

De som er på valg er: Formann 2 år, Kasserer 2 år, Styremedlem 2 år, 2 varamedlemmer 1 år, Revisor , 2 stykker i valgkomiteen.

 

Dersom du ønsker fullstendige årsmøtepapirer , ta kontakt med leder på mail:kjerstirii@hotmail.com eller telefon 90529018

 

Frist for å sende inn forslag er 2.mars 2021

 

Med hilsen styret.