Årsmøteinnkalling

 

 

ÅRSMELDING FOR OPPDAL HUNDELKUBB 2016

 

Styret har bestått av:

Leder: Kjersti Riise

Nestleder: Kjell Ivar Heim

Kasserer: Rune Myrhaug

Sekretær: Irene Engum

Styremedl: Kurt Enebakk

 

Varamedlem: Kristin Morsund

Tove Norheim Isbrekken

 

Revisor: Wigdis T. Aune.

Vara til revisor: Kari Lunde Riise.

 

Valgkomitten:

Leder:Liv Unni Gunnes

Brit Mari Moen

Vara:Karin M. Bakk

 

 OHK har pr 31.12.2016 - 114 medlemmer.

Årsmøte ble avholdt 1. mars 2016. 19 stemmeberettigede møtte, 6 fra styret.

Møteleder Kjersti Riise, sekretær Irene Engum. Irene Austad og Lene Skjønsberg ble valgt til å skrive under protokollen.

Innkalling og sakliste ble godkjent uten anmerkninger. Valgkomiteens forslag ble godkjent ved akklamasjon.

Årsmelding og regnskap for 2015 ble godkjent uten anmerkning.

Medlemskontingenten ble vedtatt uendret.

Det har vært 4 styremøter.

 

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 19. mars 2016.

21 antall stemmeberettigede møtte, 6 fra styret. Saksliste og innkalling ble godkjent. Saken var valg at ett nytt styre. Ingen kandidater ble foreslått av valgkomite eller innkomne forslag. Tidligere styre tredde inn igjen i sine valgperioder. Lillian Fossum og Lene Skjønsberg ble valgt til å skrive unde protokollen.

 

Nyttårsfest ble avholdt på Mølla 22. januar 2016.

Medlemsmøte ble avholdt 16. mars 2016. Tema: Idemyldring om aktiviteter i OHK.

Klubbmesterskapet ble arrangert i Prestmoen 25. september der beste Oppdalshund ble Svarta prikken noble nyx . Eier Kjell Ivar Heim. Dommer: Tina Bjørnevall.

Dugnader: 2 stk, 10.mai og 6. september.

Markering med «miniutstilling» til premiæren av filmen Dyrenes hemmelige liv, ved Oppdal Kulturhus. 24. juni-16.

Kinobesøk, Dyrenes hemmelige liv, 27.juni.

24. august ble det avholdt handlerkurs av Line Haugen, Kennel Lafaya.

Offisielt lydighetsstevne, dommer Tanja Hulsund, 24. september.

Prestmoen ble benyttet gratis av medlemmer ved egentrening/aktivisering utenom de oppsatte treningstidene.

Klubben har mottatt støtte fra Oppdal kommune, Gjensidige og NKK (momskompensasjon).

 

 

 

Utstillingskomiteen:

Arrangert utstilling 11-12/6 med Gauldal hundeklubb som partner.

Ble arrangert på Skoleanlegget. Mange positive tilbakemeldinger om utstillingen.

Se regnskap for resultater av utstillingen.

Aktivitetskomiteen:

Organisert trening med ansvarshavende tirsdager og lørdager (mai-okt).

Valpe-kurs: 1 vinter og 1 høst.

Sporkurs med instruktør Lill Hemingsen Bøe, 23.mai.

Agillitykurs med instruktør Anette Mjøen, 10. september.

Innetrening på Berghallen fra nov.

Tekninsk arrangør ved LP-stevnet sept.