Katalog søndag 26.09. 21

Katalog Lørdag 25.09. 21

OBS! DOMMERENDRINGER! Pga. veldig høyt antall påmeldte er det dommerendringer. SE PM.