Katalog Søndag

Katalog Lørdag

 

 

Oppdalsutstillinga 2020

omfatter flere atskilte arrangementer.

På grunn av koronapandemien er arrangementene ikke åpne for publikum.

Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymtomer, er i karantene eller i isolat ifm. COVID-19. Er du usikker – bli hjemme slik at du ikke risikerer å smitte andre!

Husk god håndhygiene og hold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere.

Skulle du bli syk og få påvist COVID-19 etter at du har deltatt på et av våre arrangementer under Oppdalsutstillinga 2020 ber vi deg umiddelbart gi beskjed til arrangementsansvarlig Lillian Fossum på tlf. 90111024 eller på epost oppdalhundeklubb@gmail.com slik at vi får varslet andre deltakere.

 Oppdalsutstillinga helgen 12. og 13. September 2020:

Gå direkte til det området der ringen du skal stille hund i befinner seg. Skal du stille hund i flere områder, må du sjekke ut av ditt første område, for så å sjekke inn i det neste.

Alle områder vil ha en inngang og en utgang. Følg vaktenes anvisninger.

Grupper valp vil bli avholdt fortløpende i ringen.

 

Lørdag 12. September 2020 Merk! – Bedømmelsen i ringen starter 30 minutter etter oppmøtetid.

ALLE MÅ FORLATE OMRÅDET SÅ FORT RASEN ER FERDIG BEDØMT. BIR HUNDER KAN OPPHOLDE SEG I SONE 4. GRUPPENE STARTER CA KL. 15.00.

Arrangement 1

Sone 1

Kl. 08.30-11.30

Ring 7

Arrangement 2

Sone 2

Kl. 08.30-11.30

Ring 1, 2, 3

Arrangement 3

Sone 3

Kl. 08.30-11.30

Ring 4, 5, 6

Arrangement 4

Sone 1

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 7

Arrangement 5

Sone 2

Kl. 12.00- ca.15.00

Ring 1, 2, 3

Arrangement 6

Sone 3

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 4, 5, 6

Arrangement 7

Prestmoen

Kl. 10.00- ca 14.00

Ring 10

 

Søndag 13. September 2020 Merk! – Bedømmelsen i ringen starter 30 minutter etter oppmøtetid.

ALLE MÅ FORLATE OMRÅDET SÅ FORT RASEN ER FERDIG BEDØMT. BIR HUNDER KAN OPPHOLDE SEG I SONE 4. GRUPPENE STARTER CA KL. 14.30.

Arrangement 1

Sone 1

Kl. 08.30-11.30

Ring 7

Arrangement 2

Sone 2

Kl. 08.30-11.30

Ring 1, 2, 3

Arrangement 3

Sone 3

Kl. 08.30-11.30

Ring 4, 5, 6

Arrangement 4

Sone 4

Kl. 08.30-11.30

Ring 8

Arrangement 5

Sone 1

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 7

Arrangement 6

Sone 2

Kl. 12.00- ca.15.00

Ring 1, 2, 3

Arrangement 7

Sone 3

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 4, 5, 6

Arrangement 8

Sone 4

Kl. 12.00- ca. 15.00

Ring 8

Arrangement 9

Prestmoen

Kl. 09.30- 14.00

Ring 10

 

Som deltaker har du kun anledning til å være til stede på det arrangementet og i den sonen som din hund/hunder er påmeldt til. Tidspunktet angitt på katalognummeret viser tidspunktet du kan ankomme arrangementet. Bedømmingen vil starte tidligst ½ time etter oppmøtetidspunktet angitt på katalognummeret. Når din rase er ferdig bedømt, ber vi om at du forlater arrangementet så snart som mulig. Hunder som oppnår premiegrad «Very good» nå, skal ikke plasseres i konkurranseklasse.

Det er ikke tilgang til å kjøpe mat, drikke eller andre varer på eller rundt arrangementene. Det vil finnes sekretariat inne på skytterhuser, hvor du kan henvende deg ved spørsmål og om du ønsker å kjøpe rosetter/ premier.

 Katalog med oversikt over deltakende hunder vil bli publisert elektronisk på oppdalhundeklubb.com.

 Det vil være tilgang til toalett i tilknytning til alle arrangementene. Disse vil bli rengjort regelmessig.

 Telt kan settes opp på anvist plass, men kan ikke settes opp før du kan ankommer arrangementet   (½ time før bedømming) og må tas ned når din rase er ferdig bedømt. Telt som eventuelt settes opp dagen før eller blir stående igjen vil bli fjernet på eiers risiko og regning. Det vil være begrenset mulighet til å sette opp telt, men vi tilrettelegger så godt det lar seg gjøre.

 

Adresse: Oppdal Skytterhus. Utstillingen blir skiltet fra E6 nor for Oppdal sentrum.

 

Obs – obs ! Oppsatte sperrebånd skal ikke krysses, blir det gjort, risikerer du å ikke få stille hund, eller premiering kan bli strøket.

Dette av smittemessige årsaker.