INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

I

 

OPPDAL HUNDEKLUBB

 

27.februar 2017  kl 19.oo i Prestmoen

 

 

 

Saksliste:

 

1. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

3. Årsmelding

 

4. Regnskap

 

5. Fastsette medlemskontingenten

 

6. Valg

 

7. Innkommne forslag:

 

          7.1    Forslag fra Kjersti Riise om at årsmøtevedtaket om klubbmesterskapet strykes og at styret tar over ansvaret for at dette blir arrangert etter behov og tid.

 

Årsmøte heves.

 

 

 

Det blir kaffe og kake.

 

 

 

Velkommen!

 

Styret