PM Lørdag Gauldal Hundeklubb

Dommerstatistikk Lørdag Gauldal Hundeklubb

PM Søndag Oppdal Hundeklubb

Dommerstatistikk Søndag Oppdal Hundeklubb