OBS! DOMMERENDRINGER! Pga. veldig høyt antall påmeldte er det dommerendringer. SE PM.

PM NMASK Lørdag 25. September.

Dommerstatestikk NMASK Lørdag 25. September

PM OHK Søndag 26. September.

Dommerstatestikk OHK Søndag 26. september