Velkommen til Valpeshow for alle raser.

I forbindelse med vår utstilling 24 og 25 Juni, innviterer vi til valpeshow for alle raser. 

 

Valpene dømmes fortrinsvis av rasedommer/ gruppedommer. 

se "utstilling 2017"

Ekstra valpedommer: Hanne Berit Husby. 

 

Påmelding for deltagenderaser: Gå inn på NKK.no - Terminlister- utstilling- velg type utstilling og din rase. 

 

Påmelding andre raser: Gå inn på NKK.no- Terminli0ster-Utstilling- Type: U.off/Show. 

 

Gauldal Hundeklubb Lørdag og Oppdal Hundeklubb Søndag.

Valp uten Reg.nr kan meldepå manuelt. 

Ordinær frist 1 Juni 2017. Forlenger frist 8. Juni 2017.

 

Obs! Ingen etteranmelding!

 

Pris valp web: 230,- ekstra for manuell påmelding 70,- 

Bindene påmelding. 50% tillegg ved for sen betaling. 

 

Info/Spørsmål: Mail utstilling@oppdal.com  tlf Lillian 90 11 10 24

For mer inf se Utstilling 2017 eller Oppdalsutstillingen på Facebook.