Velkommen til hjemmesiden vår

NKK ER I EN ALVORLIG SITUASJON
I månedsskiftet juni/juli vil NKK være insolvent – dvs utgiftene vil være høyere enn organisasjonen har likvide midler til å betale. Uten en løsning på likviditetsbehovet, må HS begjære organisasjonen konkurs.
En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser:
· NKK vil ikke lenger være medlem av FCI
· Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt.
· Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI.
· NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet.
· NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt.
NKK er i den situasjonen at de ikke fyller kravet til krisepakken fra staten, grunnet at de ikke har økonomisk overskudd som hovedformål. Av samme årsak får de heller ikke banklån.
Dette gjør at hovedstyret i NKK ber om at alle klubber og forbund, som eiere av NKK, bidrar med lån til NKK sentralt for å sikre driften.
Styret i Oppdal Hundeklubb har derfor vedtatt å gi NKK et lån på 200 000,- og en donasjon på 10 000,- OHK har en god økonomi, som gjør det mulig å gi et lån i denne størrelsen og fortsatt ha en solid økonomi. Vi ønsker å bidra for å hjelpe og redde NKK. Med sine 70 000 medlemmer er dette en viktig organisasjon som jobber for hundesaken, både politisk og praktisk.
For oss som lokalklubb er det også viktig med tanke på at vår hovedinntektskilde er utstillingen. Uten NKK vil det ikke bli utstilling.
Dersom noen ønsker å gi et personlig bidrag eller støtte til NKK, finner dere her en oversikt over muligheter:
NKK Vipps: 22557
NKK konto: 1600.40.39983
Hilsen styret i Oppdal Hundeklubb
 
 

STYREMØTE PÅ NETT

Sak 1: Utsettelse av årsmøte. Pga av koronavirusutbrudd og de restriksjoner myndighetene har gitt må årsmøte 17.03.2020 utsettes. Ny dato blir satt opp når det blir gitt klarsignal for slike samlinger, tidligst etter påsk

 Her finner du informasjon om aktiviteter i klubbens regi, som kurs, treninger, utstilling, klubbmesterskap og medlemsmøter.


 

 

 

Bli medlem av klubben

Dette gjøres gjennom NKK sine sider:

 

http://nkk.no/


Velg: BLI MEDLEM på hovedmenyen
Klubbavgiften til OHK er 230 kr, og i tillegg kommer avgiften til NKK.Du vil da få Hundesport i posten annen hver mnd, og fordeler i klubben. Er man IKKE medlem i noen klubb, så blir det dobbel pris ved påmelding på utstillinger bl.a.

Vil man melde inn flere i familien, men ikke betale full kontigent for alle, så kan de stå som hustandsmedlem.Dette koster 50 kr i året.

Man kan være med 2 ganger på treninger gratis i OHK, og vil man bare bli med videre uten å melde seg inn, koster det 20 kr hver gang.

 

Medlemmene i OHK, får rabatt på alle kurs som holdes i klubbens regi.

 

 

Oppdal Hundeklubb

Postboks 32
7341 OPPDAL

 

Besøksadresse Prestmoen 

Prestbakkan 35, 7340 Oppdal 

(søk opp på Gulesider.no)

 

 Følg oss gjerne på Facebook 

 

 Oppdal Hundeklubb 

 

  https://www.facebook.com/Oppdal-Hundeklubb-127858440561622/?fref=ts

 
HUSK Å GI DIN GRASROTANDEL 

 

TIL OPPDAL HK

 

Org.nr.  994 671 049